DODÁNÍ BAZÉNU DO 4 TÝDNŮ
×
Menu

Nezávazná poptávka Online schůzka telefon Bazénové centrum

Zásady zpracování osobních údajů

.

Čtěte dál

Garance dodání bazénu do 4 týdnů

Chci vědět víc

  • Chcete se koupat ještě tuto sezónu? S námi to zvládnete.
  • Garance dodání platí na všechny bazény v naší nabídce.
  • Akce je platná do 30. 6. 2024

Chci vědět víc

1. CO ZDE NALEZNETE A KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Zde se dočtete o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s vaším postavením Objednatele, popřípadě s užíváním našeho webu www.bazeny-relax.cz.

Za zpracování vašich osobních údajů jsme zodpovědní my, Bazény relax s.r.o., sídlem Žižkova 2484, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 287 49 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále také „Bazény relax“) jako správce vašich osobních údajů.

V tomto dokumentu se konkrétně dozvíte, jaké kategorie osobních údajů o vás zpracováváme, za jakými účely, v jakém rozsahu, co nás k tomu opravňuje, a po jakou dobu budeme vaše osobní údaje uchovávat. Dále se zde dozvíte, komu můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje, jaká vám ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů náleží práva a jak je můžete uplatnit.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS MŮŽEME ZPRACOVÁVAT?

Můžeme o vás zpracovávat různé kategorie osobních údajů za různými účely.

Jde konkrétně o tyto kategorie:

3. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v různém rozsahu a za různými účely, a to jak manuálně v listinné formě, tak i elektronicky automatizovaným způsobem. Níže se dozvíte, o jaké účely jde. Hlavním cílem zpracování vašich údajů je poskytnout vám nejlepší možné služby.

A. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Prostřednictvím objednávkového formuláře na našem webu, elektronickou poštou nebo osobně v našem bazénovém centru máte možnost provést objednávku, přičemž vyplníte své osobní údaje sloužící k provedení objednávky zboží. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených níže:

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY
K vyřízení objednávky a dodání zboží, včetně související komunikace a případné reklamace Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Adresní údaje

Údaje nezbytné pro provedení platby

Informace o objednávce, smlouvě a jejím plnění

Nezbytnost pro splnění smlouvy Do 3 let od splnění smlouvy (dodání zboží a zaplacením kupní ceny); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy
K plnění zákonných povinností, zejména v oblasti ochrany spotřebitelů, účetnictví a daní Identifikační údaje

Adresní údaje

Informace o objednávce, smlouvě a jejím plnění

Nezbytnost pro splnění právních povinností Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o DPH, zákonem o účetnictví
K zaslání nabídky našich produktů a služeb včetně nabídek na míru Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Informace o míře a způsobu využívání služeb

 

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, nejdéle 3 roky od poslední objednávky; poté jedině s vašim souhlasem
Ke zjištění spokojenosti zákazníka s nákupem Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Informace o spokojenosti s nákupem

Oprávněný zájem spočívající v zjištění spokojenosti našich zákazníků Do 2 měsíců po provedení objednávky
K obhajobě našich právních zájmů v případě řešení sporů Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Adresní údaje

Údaje nezbytné pro provedení platby

Informace o objednávce, smlouvě a jejím plnění

Oprávněný zájem na obhajobě našich právních zájmů Do 3 let od splnění smlouvy (dodání zboží a zaplacením kupní ceny); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy, příp. do 1 roku od právní moci rozhodnutí soudu či jiného orgánu či subjektu mimosoudního řešení sporů
K vyřízení objednávky a dodání zboží, včetně související komunikace a případné reklamace Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Adresní údaje

Údaje nezbytné pro provedení platby

Informace o objednávce, smlouvě a jejím plnění

Nezbytnost pro splnění smlouvy Do 3 let od splnění smlouvy (dodání zboží a zaplacením kupní ceny); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy

 

Pokud se rozhodnete si od nás něco objednat, potřebujeme výše uvedené údaje k tomu, abychom vaši objednávku vyřídili, uzavřeli s vámi kupní smlouvu, a tuto smlouvu splnili. Tyto osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, nicméně pokud nám je neposkytnete, nemůžeme s vámi smlouvu uzavřít a dodat vám požadované zboží. Rovněž musíme plnit povinnosti stanovené právními předpisy.

Vedle toho vám můžeme také nabízet produkty a služby podobné těm, které jste si od nás koupili. Proti zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku. Pokud bude oprávněná, se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním vašich osobních údajů přestaneme.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme za účelem zjištění vaší spokojenosti s nákupem. V případě vzniku sporu zpracováváme vaše osobní údaje i k obhajobě našich právních nároků. Proti zpracování vašich údajů za těmito účely můžete také vyslovit námitku.

B. KONTAKTOVÁNÍ BAZÉNŮ RELAX

Pokud potřebujete v souvislosti s našimi službami nebo produkty pomoci, můžete se na nás obrátit. Stejně tak nám můžete zaslat nezávaznou poptávku. V takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY
K zodpovězení dotazu či nezávazné poptávky Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Obsah komunikace

Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu či nezávazné poptávky Po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu či nezávazné poptávky, popř. po dobu 1 roku od naší poslední komunikace

Osobní údaje v souvislosti s dotazy a nezávaznými poptávkami nám poskytujete zcela dobrovolně, ať už v kontaktním formuláři nebo v e-mailu či telefonátu. Bez jejich poskytnutí vám ale nemusíme být schopni na vše odpovědět. Proti zpracování vašich osobních údajů za účelem zodpovězení dotazu můžete vznést námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním přestaneme.

C. ZPRACOVÁNÍ SPOJENÉ S NÁVŠTĚVOU WEBU

Pokud navštívíte náš web, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY
K fungování webových stránek Identifikační údaje vašeho zařízení

Údaje o vašem chování na webu

Oprávněný zájem na fungování našich webových stránek Dle technických okolností (více v Informacích o cookies)
Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek s cílem zlepšit webové stránky Identifikační údaje vašeho zařízení

Informace o vašem chování na webu

Oprávněný zájem spočívající v našem zájmu na zlepšení webových stránek Dle technických okolností
K zobrazení cílené reklamy na jiných webech a předání reklamním provozovatelům Identifikační údaje vašeho zařízení

Údaje o vašem chování na webu

Souhlas se zpracováním osobních údajů Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Snažíme se být co nejlepší, z toho důvodu se snažíme, aby také náš web a dojem, který na vás zanechá, byli co nejlepší. Z toho důvodu používáme cookies a informace z toho vyplývající, abychom mohli zlepšit to, jak web vypadá a jak funguje.

4. KOMU MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY?

Dle okolností mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny různým osobám, nejčastěji našim dodavatelům. Jelikož se konkrétní příjemci mohou v čase měnit, najdete zde pouze jejich kategorie:

PŘÍJEMCE DŮVOD ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Osoba zajišťující rozesílání obchodních nabídek Může dojít k tomu, že rozesíláním obchodních sdělení pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o vás zpracováváme za účelem zasílání obchodních nabídek.
Osoby zajišťující dodání zboží Při dodání zboží pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o vás zpracováváme za účelem dodání zboží.
Osoba zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.) Abychom mohli zajistit řádný platební styk (funkce platební brány, stržení plateb, blokace plateb, SIPO platby apod.), musíme vaše osobní údaje předat osobě, která platební styk zajišťuje.
Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů
Externí účetní a auditoři Naši účetní a daňovou agendu můžeme svěřit odborníkům mimo naši společnost a v takovém případě jim musíme zpřístupnit vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění našich smluvních a zákonných povinností.
Právní a daňoví poradci Občas může vzniknout potřeba, abychom do informací o právních vztazích s vámi nechali nahlédnout právní či daňové poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

Pokud jsou osoby, kterým zpřístupňujeme vaše osobní údaje, našimi zpracovateli, zajistíme, aby vaše osobní údaje byly dostatečně chráněny. Pokud budete chtít vědět, komu, kdy a za jakým účelem byly vaše údaje zpřístupněny, rádi vám vyhovíme.

5. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?

Zde se dozvíte, jaká vám ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů náleží práva. Tato práva můžete uplatnit u nás jakýmkoliv způsobem, jaký vám bude vyhovovat. Vždy ale musí být možné ověřit, že žádost skutečně podáváte vy.

Pokud chcete odpověď dostat co nejrychleji, zašlete prosím svou žádost na e-mail info@bazenyrelax.cz.

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete jej kdykoliv odvolat, jednoduše třeba e-mailem zaslaným na info@bazenyrelax.cz.

PRÁVO NA PŘÍSTUP
Máte právo na přístup k osobním údajům, které jsou o vás zpracovávány. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu jsou zpřístupňovány a jestli jsou používány k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).
Kopie vašich osobních údajů vám bude poskytnuta bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, si po vás můžeme dovolit požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

PRÁVO NA OPRAVU
Pokud zjistíte, že jsou o vás zpracovávány neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, aby došlo k jejich opravě, nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, k jejich doplnění.

PRÁVO NA VÝMAZ
Máte právo také na výmaz vašich osobních údajů, které jsou o vás zpracovávány. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

Může dojít také k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Jde zejména o případ, kdy zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. Když taková situace nastane, budete informováni o důvodu, na základě kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST
Dále máte právo na přenositelnost. Pokud jste správci poskytli vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro uzavření a splnění smlouvy, a jsou zpracovávány automatizovaně, můžete požádat o poskytnutí osobních údajů, které splňují tyto podmínky. Ty vám budou poskytnuty v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu. Pokud to bude technicky proveditelné, budou údaje na základě vaší žádosti předány jinému správci dle vašeho určení.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje jsou chybné, máte právo požadovat, aby došlo k omezení zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

PRÁVO NA NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU
Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě se posoudí, zda je skutečně v oprávněném zájmu správce vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány. Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů za daným účelem správce přestane.

PRÁVO NA STÍŽNOST
Jestliže jsou všechna výše uvedená práva z vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem dochází k porušení vašich práv, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V ČR je jím Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. INFORMACE O COOKIES

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů našeho webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Soubory cookies je možné používat pro mnoho účelů jako jsou:

JAKÉ TYPY COOKIES POUŽÍVÁME?

Zde se dozvíte, jaké typy cookies můžeme na stránkách používat. Konkrétní cookies, které aktuálně používáme, najdete v nastavení vašeho prohlížeče.

Základní (nutné) cookies

Základní cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby náš web plnil své základní funkce a aby nám byl umožněn provoz našeho webu. Tyto cookies jsou automaticky umístěny na vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na náš web, anebo provádíte některou z možných činností na našem webu.

Základní cookies nemůžete zakázat. Bez nich by náš web nemohl správně fungovat.

Preferenční cookies

Preferenční cookies dovolují našemu webu zapamatovat si informace, které ovlivňují vzhled a chování našeho webu. Jedná se například o region, ve kterém se nacházíte, nebo preferovaný jazyk.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení, pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Analytické (statistické) cookies

Analytické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics proto, abychom zjistili, jak náš web využíváte.
Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání našeho webu s cílem zlepšovat fungování webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Tato data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc. nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje (např. email, jméno či telefonní číslo).
Více informací o tom, jak Google, Inc. používá analytické cookies, naleznete zde:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány k mapování návštěvníků napříč webovými stránkami. Tyto soubory cookies slouží k zobrazení reklamy relevantní pro jednotlivé uživatele a jejich předání provozovatelům reklamy. Je proto hodnotná zejména pro cizí inzerenty. Pro tyto účely využíváme zejména služby Facebook a Google.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

CHCETE ZMĚNIT NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIES?

Pokud nechcete, abychom na vašem prohlížeči ukládali preferenční, analytické nebo marketingové cookies, můžete si tyto preference upravit ve vašem prohlížeči. Tím zabráníte sběru dat o vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Pokud chcete nastavení cookies změnit a nevíte si rady, můžete se nám také ozvat na e-mail info@bazenyrelax.cz.

Bazénové centrum

  • Experti plně k dispozici. Pro vás.
  • 15 bazénů k prohlédnutí a vyzkoušení.

Naplánujte si návštěvu

Nezávazná poptávka

  • V klidu nám napište po jakém bazénu toužíte
  • Nabídka do 2 pracovních dní

Poslat poptávku

Online schůzka

  • VIP péče v pohodlí vašeho domova
  • V den a čas, kdy se vám to hodí

Rezervovat termínZJISTĚTE VÍC V NAŠÍ PORADNĚ